Gå til startsiden

Tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler

Det var i 2015 to muligheter for å søke om tilskuddsmidler for å bidra til å fylle jubileumsåret med innhold. 
Søknadsfristene var 1. mars og 1. september 2015. Formålet med ordningen var at en ønsket at lag og foreninger skulle bidra med prosjekter og arrangementer som passet til de åtte årstidene satt for jubileumsåret. En kunne dermed søke støtte til konkrete tiltak, aktiviteter og arrangementer som skal være synlig og/eller avholdes i 2016. 

Det ble spesifikt vektlagt tiltak som: 

 • samsvarer med byjubileets visjon og programårets åtte temaer
 • styrker byens identitet og attraktivitet
 • bidrar til økt omdømmebygging for byen og regionen
 • har varlige effekter i et langsiktig perspektiv
 • involverer flere samarbeidspartnere 

Stimulieringsmidlene skulle ikke fullfinansiere prosjekter, og hovedregelen var at det gis ikke støtte over 50 000 kroner, og 50 % av kostandene skulle dekkes av andre enn Bodø2016. Prosjekter som kunne vise til at andre samarbeidspartnere skulle bidra med finansiering ble prioritert. 

Søknadene ble behandlet av programkomiteen for Bodø2016 og alle søknadene er offentlige. Innvilget tilskudd vil bli utbetalt på bakgrunn av budsjett og vedtak. Ved å akseptere et eventuelt tilskudd, forpliktes mottakeren å oppfylle kriteriene for tildeling av stimuleringsmidler til Bodø2016. Disse må ligge til grunn for gjennomføring av prosjektet. 

Enkel rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet skal sendes Bodø kommune v/ Bodø2016. E-post: postmottak@bodo.kommune.no eller pr post: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Senest 60 dager etter prosjektet er gjennomført. 

Rapporten redegjør for bruken av tilskuddet og opplyser om hvilken publikumsoppslutning, mediedekning og kritikermottakelse tiltaket fikk. 

Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Bodø2016 har støttet tiltaket, ved bruk av logo/tekst på annonser/trykksaker/produkter. Dette gjør i samråd med Bodø2016. 

Følgende ble tildelt midler: 

 • 200 års historie på 200 meters gjerde - Folkefesten AS
 • Bådåddjo Sami Siida - Ersvika Sami Siida
 • Bodø bys historie i bilder - Fotohuset Johnson A/S 
 • Beskjønne og begrønne Bodøs bakgårder - Kreativt gjenbrukssenter i Salten 
 • ANERSAQ - Nordlandsmuseet
 • StudentUKA i Bodø2016
 • UpNorth Festival 
 • BODØ:KUNST - Bodø Kunstforening
 • Ensemble Yljali og foto ved Erika Hebbert - Emsable Yljali
 • Orgelnatt, Bodø i verden - Bodø internasjonale orgelfestival
 • Bodø 2016, Bodø i fremtiden - Bodø vgs, musikk og dans
 • Internasjonalt flytreff - Bodø Flyklubb
 • Salten idrettsgalla - Bodø idrettsråd 
 • Det ligger i luften - Bodø Rotary
 • Førstehjelpsmaraton, hele Bodø i beredskap - Bodø Røde Kors
 • Distriktsmesterskap trekkspill - Bodø trekkspillklubb
 • Russisk uke - Norsk-russisk forening i Bodø 
 • Russisk Solfest "Maslenica" - Norsk-russisk forening i Bodø
 • Sykkeltaxi - Kirkens Bymisjon
 • Les Miserables på nord-norsk - Korrækte Damer
 • Sleepy People
 • Natur og kultur Elvelangs - Nordlandsmuseet
 • De malte Bodø - Bodøgaard kunst og kultur
 • Bodø by førr evig! -  Bodø-oktetten
 • Link Dansefestival 
 • Arctic Yoga Conference - Dakini Dharma Project
 • NM Orientering - B&OI Orientering
 • Nord-Norsk kulturmøte 2016
 • Bygdetinget på Hundholmen 1816 - Nordlandsmuseet
 • VM i Midnattsolgolf - Salten Golfklubb
 • SKINN 40 år, en jubileumsmarkering - Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)
 • Kvinnenettverket NOOR
 • Islamsk kultursenter i Nordland
 • Filipino Community i Bodø
   

I tillegg har kommunedelsutvalgene Kjerringøy, Tverlandet, Skjerstad og Saltstraumen blitt tildelt tilskuddsmidler.  

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish