Gå til startsiden

Havnepromenaden

Mandag 5. oktober 2015 startet anleggsarbeidene arbeidet med havnepromenaden langs Moloveien. Maskinførere og anleggsgartnere til entreprenøren BL Utomhus står klar for å pynte den eksisterende Havnepromenaden til Bodøs 200-års-jubileum.

Prosjektet har som formål å styrke havneområdet som et attraktivt og urbant rekreasjonsområde i Bodø sentrum. Det tas hensyn til at kaia er et område som har flere funksjoner som må ivaretas.

Promenaden vil være gjennomgående, men med varierende typer design. Selve kaikanten med bl.a. lyspullerter i galvanisert stål og livbøyer vil være den “røde tråden” i prosjektet. Dette sikrer også en fremtidig sammenheng i havnepromenaden etterhvert som etappene utføres.

I denne omgangen er det planlagt å opparbeide arealene fra Molorota (langs Moloveien) til Nedre torg. Stormen Kulturkvartal inngår som en del av denne sammenhengen. Det skal bl.a. brukes samme typen granittheller som ved Stormen i området fra Sandkaia til Molorota, slik at synergien mellom disse arealene vil være et viktig og vesentlig bidrag til videre utvikling av “Nerbyen”.

Avsnittet langs Moloveien skal også ellers få høy kvalitet i design, material og utførelse. Det skal bl.a. etableres et fysisk skille i form av en opphøyd rabatt mellom veien og promenaden. Rabatten er laget av granittelementer og gir mulighet til beplantning, belysning og kunstnerisk utforming. Det legges vekt på ryddige og trygge adkomst- og krysningssituasjoner for myke trafikanter samt tilrettelegging for mulig utleie av arealer til arrangement og uteservering.

Fra Sjøgata til Nedre torg måtte det velges en enklere standard – bl.a. pga. vektrestriksjoner på den eksisterende platekaien. Dette ansees som uproblematisk, særlig mht. funksjonen av denne kaidelen som liggekai for mellomstore til store skip. Arealet vil bli renset for gamle betong- og asfaltlag for så å bli reasfaltert fra kaikanten til byggegrensen. Selve kaipromenaden vil bli markert med permanent oppmerking. Kaikanten vil som nevnt være tilsvarende de andre kaidelene, både med lyspullerter, livbøyer og nødtrapper. Flere uttak for strøm og vann skal etableres.

MERK:
Prosjektet vil medføre trafikale endringer i byggeperioden. Varsel om stenging/endring langs Moloveien framgår av kommunens gravekart.
Arbeidene vil stort sett pågå man-ons 0700-1900, men dette vil være fleksibel med hensyn på vær og vind. Entreprenøren vil informere berørte naboer i forbindelse med utførelsen.

Følg oss

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish