Gå til startsiden

Bakgårdsprosjektene

I «Aksjon Beskjønning 2016» inviteres hele Bodø og Nordland med på å gjøre ustelte og "forlatte" bakgårder i Bodø sentrum om til nye sosiale og kulturelle møtesteder. Slik vil vi vise mulighetene som ligger blant oss og kraften i positive tiltak til gode for fellesskapet. Prosjektet er en del av det større "Bakgårdsprosjektet", som i fjor gjennomførte pilotprosjektet "Aksjon Beskjønning 2015". På selve aksjonsdagen, som planlegges i september, inviteres hele byen til dugnadsaksjon for å "beskjønne og begrønne" bakgårdene – Sammen gjør vi byen mer åpen, inkluderende og attraktiv.

Fremtidsoptimismen i Bodø merkes for tiden både regionalt og nasjonalt, og et 200- årsjubileum er en glimrende anledning til å reflektere over fortid, nåtid og ikke minst fremtid – hvem er vi og hvem ønsker vi å være?

Gjennom prosjektet gjøres visuell og annen kunst tilgjengelig med lav terskel for et stort publikum. Profesjonelle kunstnere engasjeres til å utforme ulike former for kunst i bakgårdene gjennom kreative prosesser, både på egen hånd og sammen med amatørkunstnere, barn og frivillige.

Det å anvende visuell kunst i det offentlige rom bidrar til å forme et sunt samfunn der innbyggerne blir gode og stolte ambassadører for sitt hjemsted og sin region. En befolkning som bryr seg om og vil ta vare på sine omgivelser er gull verdt for å sikre en positiv framtidsutvikling. Det gjelder både å ta vare på omgivelsene våre i praktisk forstand og å ta vare på omgivelsene i en inkluderende menneskelig forstand. Dette prosjektet anerkjenner og bygger på sammenhengen mellom disse dimensjonene.

Arrangørene bak er Kreativt gjenbrukssenter i Salten og Prometheus Ideas.

 

Følg oss

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish