Gå til startsiden

Programåret 2016

De åtte årstidene – åtte temaer

Programåret i 2016 deles inn i åtte årstider og åtte ulike temaer. Årstidene har sin egen rytme, karakter og særegenhet – akkurat som aktivitetene og temaene under jubileumsåret.

Det samiske kalenderåret er en måte å levendegjøre årets naturlige variasjoner og sette fokus på det som er viktig til hver årstid. Vi har valgt å dele jubileumsåret inn i åtte årstider som manifesterer også den samiske dimensjonen. Årstidene har sin egen rytme og er formet av samisk kulturhistorie og nærhet til naturen. 

Arrangementlisten er ikke uttømmende, så her er det bare å følge med for oppdateringer. 

Foto Keiservarden: Sverre Magnus Bjørseth
 

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish