Gå til startsiden

Salten Kraftsamband AS

Hva skal dere bidra med i anledning Bodøs 200 års jubileum i 2016?

 - Foruten vårt mangeårige sponsorbidrag til Bodøs rike kultur og idrettsliv skal SKS være med å bidra til næringsutvikling og vekst i fylkeshovedstaden.
Gjennom prosjektet "Ny by - ny flyplass" skal vi være med å styrke Bodø og Saltenregionens fremtidige posisjon som et moderne, smart og miljøvennlig regionssenter, blant annet basert på mer bruk av fornybar energi.

Hvorfor ønsker dere bidra til markeringen i 2016?

 - Det er naturlig at SKS, som landsdelenss største kraftprodusent og betydelig lokal-og regional næringsaktør, er med å bidra til en god markering.
Bodø kommune er vår største eier og det er da ekstra hyggelig å kunne bidra til en verdig hundreårsmarkering for jubilanten.

Hva vil deres bidrag bety for innbyggerne av Bodø by?

 - Som nevnt er vi en aktiv støttespiller for idrett, kultur og utdanning i regionen. I tillegg bidrar vi til næringsutvikling.
Vårt mål er at det skal komme bredden av befolkningen i regionen til gode gjennom glede, trivsel, og stolthet til Bodø og omegn.

Vi håper og tror virkningen av vårt bidrag kommer innbyggerne til gode - både i jubileumsåret og i fremtiden.

 Foruten deres eget bidrag i 2016 – hva gleder du/dere til i jubileumsåret?

 - Det er innholdsrikt og imponernde program så det er vanskelig å rangere hva vi gleder oss mest til.
Skal noe noe trekkes frem må det bli selve "Bybursdagen" den 20. mai og markeringen av denne i Stormen konserthus. Det blir nok en begivenhetsrik bursdag.

Ellers gleder vi oss på vegne av Bodø kommunes inngyggere og ønsker alle et fornøyelig jubileumsår!

Følg oss

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish