Go to frontpage

Takk!

Det krever mange gode samarbeidspartnere for å gjennomføre et godt jubileumsår. Vi vil takke alle samarbeidspartnerene som er med på å gjøre 2016 til det beste året i Bodøs historie. 


 

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish