Gå til startsiden

Jubileumsprodukter

I 2014 ble det utlyst et ønske om å få egne jubileumsprodukter som skal selges i hele jubileumsåret. Totalt er det valgt ut åtte produkter som oppfyller kravene som var satt. Kravene går blant annet på at det skal være lokalt forankrede produkter og være identitetsbærende for Bodø og regionen for øvrig. 

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish