Go to frontpage

Skjenke- og serveringsbevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med en enkelt, bestemt anledning, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Slik bevilling kan gis til arrangementer som f.eks. festivaler og konserter, og kan ha en varighet på en til sju dager.

Vi anbefaler at du, så presist som mulig, gjør rede for hva slags arrangement som skal arrangeres og hvordan arrangemetet er tenkt gjennomført. Dersom arrangementet skal holdes utendørs, skal det legges ved grunneiers tillatelse, tegning/skisse over arrangementsområdet og hvordan området er tenkt avgrenset. Skjenkeansvarlig skal være den personen som har det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen. I særlige tilfeller kan det bli krevd at det skal utnevnes en stedfortreder. 

Det innhentes uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Skjenkeansvarlig (og evt. stedfortreder) blir vandelsvurdert etter alkoholloven § 1-7c. Saksbehandlingstid er satt til 3 uker. Ved søknad om bevilling for større arrangement kan behandlingstiden bli lengre.  Gebyret for skjenkebevilling for et åpent arrangement beregnes og faktureres på bakgrunn av den forventede mengde omsatt alkoholholdig drikk. Minstegebyr er 440,-.

Digitalt søknadskjema finner du her:

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish