Go to frontpage

Melding til politi, brann- og beredskap

Som et ledd i arrangeringen av et offentlig arrangement er det viktig å ha alle formelle papirer i orden.

Politi / Brann- og beredskap
Alle arrangement som skal gjennomføres i det offentlige rom skal meldes til Politiet samt brann- og beredskapstjenesten. Melding bør sendes en måned før arrangementet. Registreringen bør gjøres senest 1 måned før gjennomføring. 

Registrering Politi: 
Politiet vil vurderer innkommet melding/søknad og gi tilsvar ved behov.
Informasjon ang. arrangement og tilstelninger kan sendes pr. brev til:
Salten politidistrikt
Postboks 1023
8002 Bodø
Eller pr. mail til post.salten@politiet.no

Mer informasjon om registering til politiet.

Registrering Brann- og beredskap 

Bodø2016 vil tilrettelegge for møte med relevante offentlige etater for alle medarrangører til Byjubileet. Dersom du ønsker en gjennomgang med Politi eller brann- og beredskap ta kontakt med Anne Britt Norø: abn@bodo2016.no.

 

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish