Gå til startsiden

Melding til politi, brann- og beredskap

Som et ledd i arrangeringen av et offentlig arrangement er det viktig å ha alle formelle papirer i orden.

Politi / Brann- og beredskap
Alle arrangement som skal gjennomføres i det offentlige rom skal meldes til Politiet samt brann- og beredskapstjenesten. Melding bør sendes en måned før arrangementet. Registreringen bør gjøres senest 1 måned før gjennomføring. 

Registrering Politi: 
Politiet vil vurderer innkommet melding/søknad og gi tilsvar ved behov.
Informasjon ang. arrangement og tilstelninger kan sendes pr. brev til:
Salten politidistrikt
Postboks 1023
8002 Bodø
Eller pr. mail til post.salten@politiet.no

Mer informasjon om registering til politiet.

Registrering Brann- og beredskap 

Bodø2016 vil tilrettelegge for møte med relevante offentlige etater for alle medarrangører til Byjubileet. Dersom du ønsker en gjennomgang med Politi eller brann- og beredskap ta kontakt med Anne Britt Norø: abn@bodo2016.no.

 

Følg oss

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish