Go to frontpage

Melding til Mattilsynet

Matservering
Om det skal serveres frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, stekes vafler eller grilles ferdigtilberedte hamburgere på kortvarige lokale arrangementer, er det ikke plikt til å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Du er likevel omfattet av kravene i matloven og har plikt til å sørge for at organisering og gjennomføringen er slik at hensynet til renhold og hygiene er ivaretatt.
Les mer om kortvarig matservering her.

Utover dette må all matservering meldes til Mattilsynet. Meldingen leveres via skjematjenesten Altinn. Se ellers Mattilsynets nettsider.

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish