Gå til startsiden

Gigseat til gratis utlån

Gjennom hele 2016 kan kulturarrangører, skoler, barnehager, idrettslag og andre offentlige aktører låne ei tribuneløsning bestående av 100 gigseat, en Bodø-oppfinnelse som gjør det mer bekvemt å være publikum.


Setene er en gave fra gründeren til by-jubileet og kommunens innbyggere. Den praktiske tilretteleggingen skjer i nært samarbeid med jubileumskomiteen og Bodø Industri, som tar hånd om booking og utlån.

- Tilbudet er gratis! Eneste forbehold er at arrangøren må betale et depositum i forkant for å sikre at setene blir levert som avtalt og i samme stand som de ble lånt ut. Dersom man ønsker å betale for rengjøring og/eller transport vil Bodø Industri kunne bistå med dette.

- Det fine med disse robuste setene er at de kan plasseres rett i terrenget og på de fleste underlag, i større og mindre klynger og til alle årstider.

- I tilfeller der man forventer mer enn 100 publikummere kan man tilby setene til de eldste eller de aller yngste. Eller kanskje man kan ta litt betalt for de beste sitteplassene og gi overskuddet til et godt formål? Mulighetene er mange, vi håper setene blir til glede for mange! 

 

HVEM KAN LÅNE JUBILEUMSSETER?
Utlån gjelder offentlige aktører, frivillige organisasjoner, skoler, barnehager, kulturarrangører, idrettslag og andre som skal avholde arrangementer i løpet av 2016.

HVOR KAN MAN BRUKE SETENE?
Gigseat er ment for utendørs bruk og vil være særlig egnet i naturlige helninger. Setene kan imidlertid også egne seg i andre sammenhenger, både ute og inne.  Setene lånes primært ut til aktører som skal avholde arrangementer i Bodø kommune.

HVORDAN SKJER UTLÅNET I PRAKSIS?
Setene vil lånes ut via Bodø Industri, Snekkerveien 3, som vil forestå booking og reservasjon. Setene hentes, leveres oppbevares hos Bodø industri,som også kan bistå med rengjøring, utkjøring og henting mot godtgjørelse (se prisliste nederst). Låntaker er selv ansvarlig for å levere setene i den stand de ble hentet, samt sørge for rengjøring.

HÅNDTERING OG FORPLIKTELSER
Låntaker forplikter seg til å levere setene, inkludert alle enkeltdeler (plekter og krysskoblinger) slik de ble mottatt.

HVOR MANGE SETER KAN MAN LÅNE?
Man kan låne maks 100 seter, alle merket med byjubileets logo.

HVOR LENGE MAN LÅNE SETENE?
Man kan låne setene i maksimum 3 dager i strekk. Lån som overstiger mer enn 3 dager må avtales særskilt. Man kan bestille lån i forkant, men ikke for mer enn ett arrangement av gangen. Først når arrangementet er avholdt kan man bestille nytt lån. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder hvis flere aktører ønsker å låne setene i samme tidsrom. Det kan likevel være aktuelt å fordele utlånet slik at kolliderende arrangementer kan nyte godt av tilbudet, dog ikke for mindre enn én dag hver.

MISLIGHOLD
Gigtrigger, som har gitt denne gaven til byjubileet, garanterer for kvaliteten på setene i den forstand at de ikke skal knekke eller briste, selv ved røff og gjentatt bruk. Riper og trykkskader kan og vil imidlertid forekomme og vil ikke føre til erstatningsansvar for låntaker. Brennemerker, malingsflekker eller andre skader som ikke skyldes vanlig bruk kan belastes depositumet, men aldri mer enn 250 kr per ødelagte sete. Manglende seter eller øvrige deler vil bli krevd erstattet ut fra vedlagte prisliste.

TIL SLUTT…
Vi ønsker at setene skal bli MYE brukt og med disse spillereglene håper vi å sikre at ALLE kan nyte dette tilbudet uten å ergre seg over mangler og merarbeid!

PRISER:
Selvet utlåner er GRATIS da setene er gitt som gave til byjubileet av Gigtrigger as, men et depositum 1.500 kr må innbetales til Bodø Industri, i form av kontanter*, innen utlevering. Depositumet skal dekke eventuell rengjøring og klargjøring for nytt utlån i tilfeller der låntaker ikke selv har besørget dette. Depositumet blir tilbakebetalt i sin helhet hvis setene leveres i klargjort stand.
* Digitale løsninger blir for krevende rent praktisk – vi håper på forståelse for denne ordningen.


Prisliste:

Tapt sete: 200 kr
Uvasket sete: 25 kr
Tapt plekter: 25 kr
Tapt krysskobling: 25 kr
Utkjøring /henting v/ Bodø industri: 250 kr + 4,05 per km*
*adressen må være i Bodø kommune

Kontakt Bodø Industri på:
 

  • 75 54 21 50

 

Følg oss

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish