Go to frontpage

Bodø 2016

Bodø 200 år i 2016

Bodøs historie som kjøpstad startet 20.mai 1816 og med det fyller Bodø by 200 år 20.mai 2016. I 1824 hadde Bodø 210 innbyggere. Byens svake vekst gjorde at myndighetene flere ganger vurderte å trekke tilbake bystatusen. Bodø fikk imidlertid et enormt oppsving fra 1864 da vintersilda årlig kom til havområdene rundt Bodø. På slutten av 1800-tal­let hadde en rekke nye virksomheter blitt etablert i byen: forretningsbank, hermetikkfabrikker, skipsverft og dampskip­sselskap. Ved overgangen til et nytt århundre hadde Bodø etablert seg som et handels- og kommunikasjonssentrum. Kommunikasjonsrollen ble for alvor befestet i 1904 da byen fikk ferdigstilt en molo og dampskipskai.

I 2016 kan Bodø, og regionen for øvrig, igjen befeste og forsterke strategiske posisjoner. Bli med og skap et fantastisk år i 2016!

Bannerfoto: Arkiv i Nordland, Erling Sannes samling

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish