Go to frontpage

Bodøsaken i 1818

Bodøsaken var en smugleraffære som skapte store problemer for Sverige/Norge i forhold til England.

England truet med å rette drepende slag mot både Sverige og Norge og avbryte den diplomatiske forbindelsen.        På grunn av elendig diplomatisk håndverk fra svensk side, måtte Sverige/Norge betale en formidabel erstatning
på 324.000 kr til engelskmennene i tillegg til de 200.000 kr forhandlingene hadde kostet staten.

http://no.wikipedia.org/wiki/Bod%C3%B8saken
 

Bodø 2016

Bodø by fyller 200 år 20. mai 2016. Det er planlagt et helt jubileumsår med masse arrangementer og prosjekter. 

Design og utvikling: CoreTrek AS | CMS: CorePublish